Сътрудничество

Ние сме отворени за сътрудничество с издателски компании, електронни медии, образователни институции, научни организации, езикови училища и курсове за разработване и интегриране на електронни и онлайн образователни програми, както и …

Игри на Немски език (описание)

За да се запознаете със спецификата и особеностите на Немския език, да вникнете дълбоко в неговата материя и да можете да го разберете по-добре, предлагаме различни игри за тази цел. …