За да се запознаете със спецификата и особеностите на Френския език, да вникнете дълбоко в неговата материя и да можете да го разберете по-добре, предлагаме различни игри за тази цел. По-долу е описанието на всяка една от тях:

  • Познай Думите (от Френски на Български) – това е класическа, добре позната и много популярна игра, която е на разположение във всички наши речници. Целта е да се познае превода на Български език на двадесет произволно избрани думи, фрази и идиоматични изрази от Френски език. Играта може да се играе по категории, съдържащи специфична терминология, като например: Анатомия, Астрономия, Биология, Ботаника, География, Зоология, Икономика, История, Литература, Медицина, Математика, Музика, Право, Политика, Психология, Физика, Химия, Фармация, Техника, Спорт и т.н.

Игра Познай Думите – пълна/PC версия

Игра Познай Думите – мобилна версия

  • Познай Думите (от Български на Френски) – аналогично на играта Познай Думите (от Френски на Български) целта тук е да се познае превода на двадесет произволно избрани думи, фрази, изрази и идиоми от Български на Френски език. Играта може да се играе по категории, съдържащи специфична терминология, като например: Анатомия, Астрономия, Биология, Ботаника, География, Зоология, Икономика, История, Литература, Медицина, Математика, Музика, Право, Политика, Психология, Физика, Химия, Фармация, Техника, Спорт и т.н.

 

  • Образувай Изречения – това е най-популярната ни игра, където целта е да се образуват граматически правилни изречения от произволно разбъркани думи. Целта на тази игра е да се запознаете с Френската граматика и граматическите правила при построяване/образуване на изречения. Включени са също така и предлози, падежи, определени/неопределени членове, има и много често използвани изрази и фрази. Играта предлага и съвети, но ако ги използвате, крайният резултат съответно ще се намали. Играта е чудесна възможност да проверите и затвърдите знанията си по Френски език.

Френско-Български онлайн речник
Статистика: