Френско-Български онлайн речник


Френско-Български двупосочен безплатен речник, който предлага:

  • Бързо и ефективно търсене чрез предложения
  • Търсене по повече от една думи и намиране на производни
  • Думи, актуални фрази, изрази, поговорки и идиоми
  • Професионални категории и браншове, съдържащи специализирана терминология като Инженерни науки, Право, Медицина, Икономика и т.н.
  • Неправилни глаголи
  • Глаголи, прилагателни и съществителни, които вървят с предлози
  • Игри:  Познай Думите, Образувай Изречения
  • Произношение на Френски език (и то не само на единични думи, а на цели фрази и изрази)
  • Адаптивен дизайн, работещ чудесно и на най-разпространените модели смартфони и таблети с операционни системи Android и iOS (iPhone, iPad, iPod)