• This subscription plan allows you to download an add-in (plugin) for Microsoft Word (2013, 2016, 2019 and 365) for dictation in Bulgarian which you can use for two weeks. Тhe subscription can be extended, renewed or changed at any time after that. There is no words count limitation.


  Този абонаментен план Ви позволява да изтеглите плъгин за диктовка на Български език в Microsoft Word (2013, 2016, 2019 и 365) и да го ползвате за срок от две седмици, като абонаментът може да бъде продължен, подновен или променен по всяко време след това. Няма ограничение на продължителността на диктуване или на броя думи.
  This subscription plan allows you to download an add-in (plugin) for Microsoft Word (2013, 2016, 2019 and 365) for dictation in Bulgarian which you can use for a week. Тhe subscription can be extended, renewed or changed at any time after that. There is no words count limitation.


  Този абонаментен план Ви позволява да изтеглите плъгин за диктовка на Български език в Microsoft Word (2013, 2016, 2019 и 365) и да го ползвате за срок от една седмица, като абонаментът може да бъде продължен, подновен или променен по всяко време след това. Няма ограничение на продължителността на диктуване или на броя думи.
  This subscription plan allows you to download an add-in (plugin) for Microsoft Word (2013, 2016, 2019 and 365) for dictation in Bulgarian which you can use for a trial period (3 days). Тhe subscription can be extended, renewed or changed after the trial period.


  Този абонаментен план Ви позволява да изтеглите плъгин за диктовка на Български език в Microsoft Word (2013, 2016, 2019 и 365) и да го ползвате за пробен период (3 дни), като абонаментът може да бъде продължен, подновен или променен след изтичане на пробния период.
  This subscription plan grants you access to all courses, tests, games, illustrated textbook and allows you to download dictionary's categories as PDF documents (in accordance with the Copyright law). Once you have created your account please check your inbox for confirmation email from us. Sometimes it comes like spam, so that please check also your SPAM folder.


  Този абонаментен план Ви предоставя достъп до:
  1 Игрите:
  - Познай Думите
  - Познай Предлозите
  - Познай Определителните Членове
  - Образувай Изречения
  2 Илюстриран Самоучител
  3 Тестовете: от начално ниво A1 до ниво C1 включително
  4 Търсене чрез говорене на Немски и на Български език
  5 Изтегляне на категории на речника като PDF документи (съгласно Закона за авторското право)
  6 Експортиране на любими думи и изрази (от Любими) като PDF документи
  След като сте създали Вашия акаунт, моля проверете пощата си за имейл-потвърждение от нас. Понякога той идва като спам, така че, проверете и Вашата SPAM папка.